En kreativ rådgivare & katalysator i förändringsprocessen som överbryggar i skarvarna mellan delarna.

Ledningens förlängda arm som arbetar för helheten och sammanhanget.

Ett utvecklingsstöd som fungerar på alla nivåer i en organisation.

En länk mellan strategi och verklighet. Mellan struktur och kultur. Mellan funktioner, avdelningar, människor.
 
Okonventionell rådgivare inom organisations- & ledarskapsutveckling
Ett stöd till dig som är verksamhetsansvarig. En samtalspartner & förtrogen som hjälper dig att öppna upp ditt perspektiv, hitta kreativa lösningar och alternativa vägar.

En hjälp till kreativitet och innovation inom ditt sätt att tänka och agera. Vare sig det handlar om din organisation - strategi, struktur, kultur - eller ditt ledarskap.

En partner som i dialog tar dig utanför ramarna. Utanför konventionerna. 
Rätt kompetens till genomförandet.

Kompetensmäklare med ett stort nätverk av professionella inom organisationsutveckling och ledarskap.
Om
katarina Juringe
Rådgivare & mentor.
 
Specialist på att
hitta nya och okonventionella lösningar.